Algemeen

Het SVK onderhandelt met de eigenaar over een aanvaardbare huurprijs. De huur die het SVK aan de eigenaar betaalt, wordt doorgerekend aan de huurder.

 

Het SVK verwacht dat je als onderhuurder de woning als een goede huisvader beheert en de huurdersverplichtingen nakomt. Indien nodig biedt het SVK jou hierin ondersteuning, in de vorm van huurbegeleiding.