Verhuizen..

Mutatie

Je huurt reeds een woning van het SVK maar wil graag verhuizen? Dat kan. Elke huurder heeft het recht een andere woning aan te vragen. Dat noemen we een ‘mutatie’.

Wat moet je hiervoor doen? Je vult het inschrijvingsformulier (871 kB) in en schrijft je zo opnieuw in als kandidaat-huurder. Je komt op de wachtlijst terecht. Let op! Indien er geen dringende reden van verhuis is (overbezetting, onleefbaarheid,...) zal je geen punten woonnood hebben waardoor de kans dat je kan verhuizen eerder gering is. Uiteraard wordt dit besproken samen met je huurbegeleider die je gepast zal begeleiden en op de hoogte houden.

 

Verhuizen naar een woning op de private markt

Je kan uiteraard ook je huurovereenkomst opzeggen om te verhuizen naar een woning op de private markt. In dit geval moet je een opzeg geven. 

 

Hoe zeg ik de woning op?

Je stuurt een aangetekend schrijven of komt de opzegbrief afgeveven op het SVK. Vergeet niet de begin -en einddatum van de opzeg te vermelden alsook het adres van de woning dat je wenst op te zeggen. Eventueel vermeld je ook de reden van opzeg.

 

Hoelang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn duurt drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. Hou er rekening mee dat de huurwaarborg pas wordt vrijgegeven als alles gecontroleerd en hersteld werd. Het is belangrijk om te weten dat de waarborg dus niet direct kan overgedragen worden en je dus vermoedelijk een tweede waarborg zal moeten voorzien voor je nieuwe woning. Hou ook rekening met een mogelijke periode van dubbele huur (misschien overlappen je opzeg en de ingang van je nieuwe huurovereenkomst. Kijk dit goed na zodzatje niet achterblijft met een financiele kater).

 

Bezichtiging door nieuwe kandidaat - huurders

Van zodra het SVK op de hoogte werd gebracht van de opzeg, beginnen we te zoeken naar een nieuwe huurder voor de woning die je verlaat. Eerst wordt gekeken of er huurders zijn die in aanmerking komen voor mutatie. In dat geval kan een verhuis meestel sneller verlopen. Indien dit niet het geval is, wordt een lijst opgemaakt van mogelijke kandidaat-huurders. Hou er rekening mee dat voor het toewijzen van een woning termijnen moeten gerespecteerd worden en dat het al gauw 1 tot 2 maanden kan duren voor een toewijzing kan gebeuren. Soms valt het voor dat er geen huurder kan toegewezen worden binnen een termijn van drie maanden. Hou hier rekening mee!

  • Bezichtiging van de woning toelaten

Om het toewijzen van de woning vlot te laten verlopen, worden verschillende kandidaten uitgenodigd om de woning te komen bezichtigen. We proberen dit te groeperen om overlast te vermijden. Zorg er voor dat je aanwezig bent op het afgesproken moment zodat de huurbegeleider de woning kan tonen aan mogelijke kandidaten. Indien je niet aanwezig kan zijn, spreek dan goed af met de huurbegeleider en verleen toegang tot de woning.

 

Achterlaten van de woning

De huurbegeleider zal samen met jou overlopen wat in orde moet gebracht worden bij het verlaten van de woning. Er zal een uittredende plaatsbeschrijving worden opgemaakt die vergeleken zal worden met de intredende plaatsbeschrijving.

Indien er schade zou zijn en herstellingen moeten uitgevoerd worden, dan wordt dit met jou overlopen en zal dit eerst in orde worden gebracht alvorens de huurwaarborg kan uitgekeerd worden. Je ontvangt hiervan een afrekening. Indien het bedrag van de schade groter of gelijk is aan het bedrag van huurwaarborg, wordt uiteraard niets terug gestort. Als de woning in orde is, krijg je na controle de huurwaarborg terug gestort. Vanuit de boekhouding wordt contact met je opgenomen om alle formaliteiten in orde te brengen.

Hou er rekening mee dat onderstaande zaken in orde moeten zijn:

  • de woning moet volledig leeg gemaakt te worden, net als de tuin, garages, stallingen...
  • de woning moet gekuist te worden. Vergeet niet: lichtknoppen, dampkappen, muren...
  • de tuin moet proper achtergelaten worden
  • sluit EGW nog niet af. Bij de plaatsbeschrivjing worden de meterstanden opgenomen en doorgegeven
  • sleutels worden afgeven op een afgesproken tijdstip, meestal is dit het moment dat de uittredende plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

Niet vergeten

  • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur, de bank, mutualiteit,... en BPost. Bpost heeft een betalende verhuisservice ‘DoMyMove’ die zorgt dat je post gedurende een bepaalde tijd wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres.