In de kijker

Gerust verhuren en tegelijk maatschappelijk je steentje bijdragen? Dat kan via het Sociaal Verhuurkantoor. Ontdek de vele voordelen in deze video!
Lees ook het artikel over de nood aan nieuwe woningen: https://bit.ly/3mlcAbb

 

SVKPRO

De VMSW start een nieuwe procedure voor private ontwikkelaars, SVK Pro. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Meer informatie over de procedure vind je hier