Premies

Bij verhuur aan een Sociaal Verhuurkantoor heb je naast de geboden garanties, ook mogelijk recht op verschillende premies of tegemoetkomingen:

  • Mijn Verbouwpremie

Als verhuurder aan een Sociaal Verhuurkantoor heeft u recht op de hoogste tegemoetkoming, zonder inkomensgrens. Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering om vanaf 1 juli 2022 de overkoepelende renovatiepremie van Wonen Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius te integreren in een eengemaakte premie: Mijn Verbouwpremie

Brochure Mijn Verbouwpremie

Mijn verbouwpremie kan aangevraagd worden vanaf 01 oktober 2022 via het digitaal loket. 

Op energiesparen.be vindt u een simulator om na te gaan hoeveel de premie voor u zou bedragen: simulator mijn verbouwpremie

  • Mijn Verbouwlening

Tot eind 2026 hebben verhuurders die verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor de mogelijkheid om renteloos tot 60000 euro te lenen om energiebesparende renovaties uit te voeren. Meer info over de mogelijkheden en de voorwaarden kan u vinden op de site van de Vlaams Overheid, Mijn Verbouwlening

  • EPC- Label premie

Als uw woning een laag EPC behaalt (categorie E of F voor een woning, categorie D, E of F voor een appartement of studio - bepaald door een EPC niet ouder dan van 2019) en je door renovatie een hoger EPC-label behaalt (aan te tonen met nieuw attest). De premie schommelt tussen €2.500 en €5.000 naargelang het behaalde label en is voor alle eigenaars beschikbaar vanaf 2021. Meer informatie.

De EPC-label premie blijft ongewijzigd, ook na 1 juli 2022 kunnen hier aanvragen voor worden ingediend. De EPC-label premie valt niet onder de koepel van Mijn Verbouwpremie.

 

Een overzicht van alle beschikbare (Vlaamse, provinciale en gemeentelijke) premies voor uw woning vindt u op de Premiezoeker.

 

Voor alle vragen rond premies kan u:

  • bellen naar het nummer 1700. Dit is een gratis informatienummer van de Vlaamse overheid. Iedereen kan er terecht voor klantgerichte overheidsinformatie en informatie over de status van hun lopende dossiers. Het gratis nummer 1700 is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19u. 
  • mailen of bellen naar de dienst wonen van de betrokken gemeente: