Procedure voor inhuring van een woning

Het SVK hanteert volgende werkwijze om een woning in te huren:

 

 • U biedt een leegstaande woning aan. Het SVK maakt een afspraak om deze te komen bezichtingen.
 • Het SVK voert een eerste controle uit om na te gaan of de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten die opgelegd worden door de Vlaamse Wooncode. Voor meer informatie kan u terecht op de website van Wonen Vlaanderen.
 • Bij eventuele opmerkingen of tekortkomingen vraagt het SVK deze in orde te brengen.
 • Als u met het SVK tot een akkoord komt over eventuele werkzaamheden, de huurprijs en de andere contractvoorwaarden, wordt de woning nog eens gecontroleerd door Wonen Vlaanderen of de Dienst Wonen van de gemeente. Zij gaan een finale controle uitvoeren aan de hand van een technische fiche om na te gaan of de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode
 • Als de woning technisch in orde is, krijgt u een conformiteitsattest. Dit is tien jaar geldig of tot wanneer de woning verbouwd wordt.
 • Het eerste huisbezoek, de controle van de woning, het afleveren van een conformiteitsattest en later ook de opmaak en registratie van het contract en de plaatsbeschrijving gebeurt KOSTELOOS.
 • Het SVK wacht bij voorkeur tot een huurder werd gevonden via het systeem van toewijs om extra kosten van leegstand te vermijden bij de eerste inhuring. Tussen het akkoord en de effectieve verhuring kan 2 maanden zitten, u kan hier best rekening mee houden. Indien de woning werd aangebracht door een kandidaat-huurder, dan kan het SVK onmiddellijk over gaan tot inhuring.
 • Bij de ondertekening van het contract vraagt het SVK bijkomende attesten zoals een keuringsattest van de gas- en/of elektriciteitsinstallatie, een energieprestatiecertificaat (EPC), een bewijs van het laten kuisen van schouwen, septische putten,… 

 

OPGELET!  

 • Elke woning moet op elke bouwlaag voorzien zijn van een rookdetector
 • Elke verhuurde woning moet voorzien zijn van dakisolatie.
 • Voor het plaatsen van dubbel glas krijgt u de tijd tot 2023. 
 • Het SVK huurt enkel nog woningen in met dubbel glas en woningen die voorzien zijn van dakisolatie. 

Neem contact op met onze prospectieverantwoordelijke Michael Vercruyssen via prospectie@svk-lww.be of 052/42.33.80 (niet op dinsdag). Hij zal jou begeleiden vanaf je aanvraag tot de start van het huurcontract.