Uw voordelen

Als u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (svk) kunt u genieten van een aantal voordelen. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootst deel van de (administratieve) taken op zich zodat u minder zorgen hebt.

Taken van het verhuurkantoor

Het sociaal verhuurkantoor zorgt voor:

  • een huurder en het huurcontract
  • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
  • de inning van de huur en de stipte betaling aan de verhuurder, ook als de woning niet verhuurd is of de huurder niet betaald heeft
  • de brandverzekering
  • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder
  • toezicht op het onderhoud van de woning en geeft ze in dezelfde staat terug aan de verhuurder op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage
  • ondersteuning van de huurder bij zijn rechten en verplichtingen.

Een sociaal verhuurkantoor vraagt in ruil hiervoor aan de verhuurder geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs.

 

Nog meer voordelen

we verwijzen je graag door naar de website: https://verhuurgerust.be/

 

Zijn er ook nadelen?

Elk voordeel heeft een nadeel zeggen ze wel eens. De huurprijs die het SVK zal betalen ligt ongetwijfeld lager dan hetgeen u zou kunnen aanrekenen op de private markt. Als u echter de maanden leegstand, kosten van opkuis, deurwaarders en dergelijke meer in rekening zou brengen, dan zal u merken wat de grote meerwaarde is aan het ontvangen van de maandelijkse huurgelden zonder zorgen omtrent onderhoud.

Als eigenaar heeft u bv. geen inspraak in wie de woning zal huren. U kan dit als een nadeel zien, langs de andere kant zorgt de huurbegeleider van het SVK voor de opvolging en begeleiding van de huurder. Het SVK volgt een wachtlijst. We vragen uw vertrouwen dat het SVK er over zal waken dat de woning wordt onderhouden en de nodige stappen zal ondernemen bij overlast van welke aard ook.

 

Krijgt u toch klachten van buren? Heeft u zelf klachten of vragen? Valt de huurder u lastig met vragen of opmerkingen? Verwijs hen door naar het SVK of stel rechtstreeks uw vragen aan ons. Wij kunnen pas handelen als we op de hoogte zijn van het probleem.

 

Als eigenaar heeft u het recht om jaarlijks uw woning te bezoeken. We vragen wel om minstens 14 dagen op voorhand contact op te nemen met het SVK zodat we tijdig afspraken kunnen maken met de huurder.