Voorwaarden

  • Je bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of je bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.

 

  • Je netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan:

• € 28 105 voor een alleenstaande zonder personen ten laste
• € 30 460 voor een alleenstaande gehandicapte
• € 42 156 voor anderen, verhoogd met € 2 356 per persoon ten laste (echtgenoot of echtgenote telt niet mee als ten laste, tenzij hij/zij meer dan 66% invalide is)

Je inkomen mag niet hoger zijn dan bovenstaande bedragen. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, leefloon en van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling. Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee. Als de inkomensgrens overschreden wordt of als niemand een inkomen heeft, dan houden we rekening met het huidige inkomen.

 

  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister of hebt een referentieadres van het OCMW. Personen ingeschreven in het wachtregister komen niet in aanmerking

 

EXTRA

intern huurreglement (450kb)

/Portals/154/Documents/2023_Modelbrief%20huurdersverplichting%20VDAB%20%281%29.pdf