Voorwaarden

  • Je bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of je bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.

 

  • Je netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan:
  • 25.850 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 28.015 euro als je een alleenstaande andersvalide bent;
  • 38.773 euro in alle andere gevallen, plus 2.167 euro per persoon ten laste

 

Je inkomen mag niet hoger zijn dan bovenstaande bedragen. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, leefloon en van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling. Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee. Als de inkomensgrens overschreden wordt of als niemand een inkomen heeft, dan houden we rekening met het huidige inkomen.

 

 

  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister of hebt een referentieadres van het OCMW. Personen ingeschreven in het wachtregister komen niet in aanmerking

 

 

Basisniveau Nederlands

Wanneer je bij het SVK langskomt of wanneer je belt met één van de medewerkers, zal Nederlands gesproken worden. Ook onze brieven worden in het Nederlands opgemaakt. 

Jij en je partner (gehuwd of feitelijk) of wettelijke samenwoner moeten bewijzen dat jullie Nederlands spreken of dat jullie de taal willen leren. Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau 1.1. voor spreken).

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

  1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
  2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
  3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

Alle informatie hierover kan je inwinnen bij een medewerker van het SVK of van het OCMW. Nederlands spreken of de taal beheersen is belangrijk om de communicatie vlot te laten verlopen. 

 

EXTRA

intern huurreglement (450kb)