Woonnood

De woonnood kan op verschillende manieren bewezen worden:

  • Je bent dakloos. Breng hiervan een bewijs mee (sociaal verslag van het OCMW)
  • Je hebt de opzeg gekregen van je huidige woning en dient deze te verlaten. In dat geval breng je een kopie van de opzegbrief mee
  • De huurprijs die je vandaag betaalt is te hoog. In dat geval breng je een kopie van je huurcontract EN bewijs van de betaling van de huur van de laatste drie maanden mee
  • Je verblijft in een instelling, opvangtehuis, gevangenis, ... Zorg dan voor een verklaring van de instelling met vermelding van het volledige adres van de verblijfplaats, datum van opname en voorziene ontslagdatum
  • Je verblijft in een noodwoning, crisisopvang of transitwoning. Breng dan een verklaring mee met vermelding van het volledige adres van de verblijfplaats, datum van opname en voorziene einddatum van het verblijf. Een verblijf van langer dan zes maanden wordt niet meer aanzien als tijdelijk verblijf
  • Gerechtelijke uithuiszetting. Breng een afschrift van het vonnis mee
  • Je woning is ongeschikt/onbewoonbaar verklaard. Breng hiervan een bewijs mee 
  • ....

 

Een uitgebreide uitleg over woonnood en hoe het SVK dit bepaalt, vind je in dit overzicht (189 kB).