Toegankelijkheidsverklaring

SVK-LWW streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op deze website.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 


Deze website voldoet voor 95% aan WCAG 2.1 niveau AA

Voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Hiervoor hebben we momenteel geen oplossing.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 10/09/2020. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 10/09/2020.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via privacy@svk-lww.be of via onze contactpagina. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 10 werkdagen.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700