Toewijsprocedure via de wachtlijst

De toewijzing gebeurt in verschillende stappen:

 1. Er komt een woning vrij of nieuw in huur
 2. De eerste dertig kandidaten op de wachtlijst ontvangen een brief met de vraag tot actualisatie van hun gegevens
 3. Alle dertig kandidaten worden gevraagd de nodige documenten binnen de gestelde termijn te bezorgen aan het SVK. 
 4. De huurbegeleider actualiseert alle gegevens en neemt contact op voor een plaatsbezoek
 5. Elke kandidaat krijgt de kans om de vrije woning te bekijken
 6. We werken met een volgorde op basis van het puntenaantal. Bij een gelijk aantal punten, wordt rekening gehouden met de eerste die inschreef.
 7. Als de eerste kandidaat de woning accepteert, is de toewijzing in orde. Als deze de woning weigert, krijgt de volgende kandidaat de kans enz...  Let op!  De eerste keer dat je een woning weigert, gebeurt dit zonder punten te verliezen. Als je het tweede aanbod ongegrond weigert, verlies je punten
 8. Je betaalt de waarborg en eerste maand huur. Je kan deze waarborg zelf betalen, of aanvragen via het OCMW of Vlaams Woningdfonds
 9. De huurbegeleider nodigt je uit om het huurcontract te bespreken en te ondertekenen
 10. Je kan naar uw nieuwe woning verhuizen

 

OPGELET:

Vaak heb je een opzeg in een vorige woning van drie maanden. Ook als je later opzeg zou geven vanuit een SVK woning moet je drie maanden opzeg geven. Dubbele huur, een waarborg,... kunnen tijdelijk voor extra financiële druk zorgen. Ga langs bij het OCMW van je woonplaats, zij kunnen samen met jou bekijken welke de mogelijkheden zijn om de druk minder groot te maken. Wonderen bestaan niet maar door te praten kunnen oplossingen gezocht worden. 

 

 

Versnelde toewijs

Je kan ook buiten de wachtlijst een woning toegewezen krijgen. 

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. 

 • Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen).  Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woning. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben. 
 • Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure. Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning. Of, hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de 30 dagen nadat ons SVK van de beoordeling van de toezichthouder ontvangen heeft. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 
 • Huurders van het SVK die moeten verhuizen omdat we hun woning renoveren of indien er bv. sprake is van overbezetting. 

 

Zelf een woning aanbrengen

Een win-win!

Je kan ook een woning aanbrengen. Dit doe je door zelf een woning te zoeken op de private huurmarkt in het werkingsgebied (Laarne, Wetteren en Wichelen). Als de verhuurder van de woning akkoord gaat om aan het SVK te verhuren, krijg jij als kandidaat een onmiddelijke toewijs voor die woning. Uiteraard wordt rekening gehouden met alle andere voorwaarden voor inschrijving en toewijs . 

Het voordeel om een eigenaar te overtuigen om de woning te verhuren via een SVK is duidelijk: het SVK wordt huurder van de eigenaar en komt een huurprijs overeen. Jij zal als onderhuurder van het SVK mogelijks recht hebben op een huursubsidie waardoor de huurprijs voor jou lager zal liggen. Informeer je bij het SVK of het OCMW van je woonplaats!

 

EERSTE MAAND HUUR EN HUURWAARBORG

Als je een woning toegewezen krijgt, moet je een huurwaarborg voorzien en de eerste maand huur. Als deze zaken in orde zijn, krijg je van het SVK de sleutels van de woning en kan het contract getekend worden.

 

ENERGIELEVERANCIER

Het SVK neemt samen met jou de meterstanden op bij het begin van je contract. Als huurder moet je ZELF instaan voor het aansluiten bij een energieleverancier! Het SVK of het OCMW kan je helpen met het zoeken naar de meest voordelige leverancier.