Voorwaarden

Aan deze voorwaarden moet je voldoen om je in te schrijven.

Documenten

Breng deze documenten mee bij een inschrijving

Woonnood

De woonnood kan op verschillende manieren bewezen worden:

Wachtlijst

Je komt pas op de wachtlijst terecht als je inschrijving volledig is. Alle documenten moeten dus geldig en aanwezig zijn

Toewijs

Toewijsprocedure via de wachtlijst, versnelde toewijs

Huurwaarborg

Zelf de waarborg betalen, via het Vlaams Woningfonds, Waarborg via OCMW, met een Bankwaarborg

Formulieren

Formulieren die nodig zijn bij je inschrijving