Wachtlijst

Je komt pas op de wachtlijst terecht als je inschrijving volledig is. Alle documenten moeten dus geldig en aanwezig zijn. Bij het aanvaarden van de kandidatuur, krijg je een bewijs van inschrijving met daarop het uniek inschrijvingsnummer, de datum van inschrijving, overzicht van je gezinssamenstelling en de woonkeuzes die je doorgaf.

Het puntenaantal varieert per dossier. Je krijgt punten op basis van je inkomen, je gezinssituatie en je woonnood. Als er dus iets verandert in je situatie, is het belangrijk om het SVK hier direct van op de hoogte te brengen. Mogelijks verandert je puntenaantal hierdoor. 

Als je in de laatste zes jaar inwoner was van het werkingsgebied Laarne, Wetteren of Wichelen krijg je nog eens 6 punten extra.  Als je reeds huurt bij het SVK en je wenst te muteren naar een andere woning, krijg je nog eens 7 punten extra.

  • Verandert je gezinssamenstelling omdat je een kind krijgt/ iemand bij je komt wonen/ iemand je woning verlaat; verandert je actueel inkomen; verandert jouw woonsituatie;... laat het ons binnen de maand weten. Het kan zijn dat je hierdoor in aanmerking komt voor een ander woningtype en misschien vlugger een woning krijgt.

 

Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger je op de wachtlijst staat. Daardoor kan je sneller een toewijs krijgen. Meer informatie daarover vind je op de pagina Toewijs.