Documenten

Volgende documenten breng je best mee bij een inschrijving:

  • Identiteitsbewijs
  • Inkomen van de laatste zes maanden (waarvan drie maanden opeenvolgend) van de aanvrager
  • Inkomen van de laatste zes maanden (waarvan drie maanden opeenvolgend) van de partner 
  • Bewijs van hoederecht of omgangsrecht van kinderen (indien van toepassing)
  • Bewijs van handicap (indien van toepassing)
  • Bewijs van betaling van alimentatie van de laatste zes maanden (indien van toepassing)
  • Naam en gegevens van advocaat als je in collectieve schuldenregeling zit (indien van toepassing)
  • Bewijs woonnood (huurcontract, huuropzeg, bewijs storting huishuur, attest verblijf opvangtehuis…).